Les "dents de llet" d'un nen són una font increïble de cèl·lules mare. Aquesta notícia no va passar desapercebuda pel valencià Octavi García, diabètic i amb una filla de sis anys, va decidir guardar les dents de la seva petita pel preu de 700 euros anuals. 

Aconseguir guardar les dents

Octavi García, un valencià de 53 anys, és diabètic, la seva mare ja ho era i la seva filla de sis anys segurament també ho serà. Quan l'home va veure un estudi on es demostrava que les "dents de llet" podien arribar a reconstruir teixits, òrgans danyats i curar malalties, no ho va dubtar ni un moment, havia d'aconseguir guardar les dents de la nena: "si al final la meva filla fos diabètica, que no seria estrany tenint en compte els antecedents familiars, com a mínim tindrà una oportunitat de curar-se", declarava l'home al diari El Mundo.

 "Si la meva filla fos diabètica, gens estrany tenint en compte els antecedents familiars, tindrà una oportunitat per curar-se"

García va viatjar als Estats Units i es va posar en contacte amb TemSave, una empresa privada que es dedica a guardar dents per un futur ús medicinal. L'empresa li va enviar un "kit" de conserva al seu dentista i aquest es va encarregar d'extreure-li la dent a la petita que després va enviar a Nova York.

El preu anual per guardar les dents de la nena és de 700 euros, "entre una cosa i una altra m'he gastat una pasta. Fins i tot he hagut de demanar al banc" afirma Garcia.

El "banc de dents" guardarà els petits tresors a -130°C i la nena podrà disposar de les dents durant 20 0 25 anys, després les quals ja no serien útils perquè les cèl·lules mare haurien mort. 

Entre 600 i 2.500 euros anuals

Tot i que a Espanya algunes clíniques ofereixen congelar les dents en general, és una pràctica poc estesa. Estats Units ja han començat una campanya anomenada: "Guarda una dent, salva una vida", amb la que es pretén augmentar el nombre de bancs de dents. Actualment, el preu per conservar-les oscil·la entre els 600 i els 2.500 euros anuals. 

El Centre Nacional per la Biotecnologia dels EUA (NCBI) afirmava en un estudi  que una "dent de llet" podia arribar a contenir fins a 100 milions de cèl·lules mare. A més, afegia que gràcies a elles es podien reconstruir teixits d'òrgans, prevenir atacs de cor i curar càncers, entre altres malalties.