El disjockey japonès 'Doooo', a més de produir música, es dedica també a fabricar objectes amb aparença humana i realista. La seva última creació és un moneder amb forma de boca humana real i que ha penjat a les xarxes socials.

Una boca que sembla real

En el vídeo es pot observar l'objecte que té la forma del mentó barbut d'un home. Per emmagatzemar les monedes al seu interior és necessari obrir-li la boca i les dents.

El DJ ha explicat que fabricar-lo li va portar dos mesos de feina però no ha volgut explicar de quin material aquesta fet.