Aquestes són les infraccions en ciclistes que, a part de suposar sancions, també us poden posar en perill:

Recomanacions

Quan vagis en bicicleta, està prohibit:

  • Circular per autopista

  • Transportar persones en remolc

  • Utilitzar auriculars o cascos

  • Consultar el telèfon mòbil

  • Tenir una taxa d'alcohol superior a 0,25 mg/L en aire espirat