Conduir durant les hores de més calor pot provocar alguns accidents. Aquests consells et poden ajudar a prevenir-ho:

Recomanacions

La Mútua Madrileña recomana no circular durant les hores de més calor perquè el motor i els pneumàtics poden sobrecalentar-se i provocar un accident.

Per això, aconsellen revisar l'estat dels pneumàtics i mirar la pressió.

També és important controlar la temperatura del motor i no parar-lo de cop quan s'aproximi a l'alerta roja. Una bona manera de refredar-lo a poc a poc és parar l'aire condicionat i obrir les finestres.

La Mútua aconsella revisar el nivell d'oli del cotxe, ja que és perillós tenir el nivell baix quan hi ha altes temperatures.

Els líquids de frens també perillen amb la calor: poden perdre la seva eficàcia i provocar greus accidents. Revisa'ls a temps!